MOR REZEKTÖR BALON

30 mm
Ana Bronş
Trakea

- Kolay teknik
- Ayaktan hasta tedavisi
- Fiberoptik bronkoskopi ile bronşiyal dezobstrüksiyon
- Genel anestezi veya lokal anestezi ile işlem
- Tanısal bronksokopi yapan her hekimin kolayca yapabilmesi

- Balon tamponat ile hemostaz
- Minimum perforasyon riski
- Maksimum tümör rezeksiyonu
- Maksimum dilatasyon
- Gereğinde tekrarlanabilir

- Komple bronş dezobstrüksiyonu
- İntralüminal tümör rezeksiyonu
- Submukozal tümör rezeksiyonu
- Hemostaz
- Ektramural komponent için dilatasyon
- Üst lob bronşlarında rezeksiyon imkanı
- Segment bronşlarında rezeksiyon imkanı
- Minimal ekip ve ekipman gereksinimi

- Hipoksi
- Postobstruktif pnömoni
- Atelektazi
- Hemoptizi

- Histopatoloji
- Rezeksiyon
- Dilatasyon
- Hemostaz
- Lümen açıklığının sağlanması