VİDEOLAR

OLGU I

LG (74 yaşında K) 11.06.2007
Tanı: Adenokistik Karsinoma
Sorun: Trakea distali, karina, sol ana bronşta tam sağ ana bronşta sub-mukozal tümöre bağlı tama yakın obstrüksiyon ve Post-obstrüktif Pnömoni
Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile tüm lümenlerde tam dezobstrüksiyon