VİDEOLAR

OLGU II

SB (50 yaşında E) 18.05.2007
Tanı: Nüks Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Sorun: Trakea distali, karina ve sol ana bronşu tam tıkayan endolüminal lezyon, sağ ana bronşta silikon stent distalinde tümör regrowth’una bağlı tama yakın obstrüksiyon ve Postobstrüktif Pnömoni
Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile tüm lümenlerde tam dezobstrüksiyon