VİDEOLAR

OLGU III

YP (48 yaşında E) 20.06.2007
Tanı: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Sorun: Sağ ana bronşta submukozal tümöre bağlı tam obstrüksiyon ve Postobstrüktif Pnömoni
Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile sağ ana bronşta tam dezobstrüksiyon