VİDEOLAR

OLGU IV

YK (65 yaşında E) 20.05.2007
Tanı: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Sorun: Sağ alt lob bronşunda endoluminal tümöre bağlı tam obstrüksiyon ve Postobstrüktif Pnömoni Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile sağ alt lob bronşunda tam dezobstrüksiyon