VİDEOLAR

OLGU V

SA (40 yaşında E) 27.06.2007
Tanı: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Sorun: Trakea distali, karina ve sol ana bronşu tam, sağ ana bronşu tama yakın tıkayan Submukozal tümöral lezyon ve Postobstrüktif Pnömoni
Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile tüm lümenlerde tam dezobstrüksiyon