VİDEOLAR

OLGU VI

HU (67 yaşında E) 23.06.2007
Tanı: Post-entübasyon Trakeal Stenoz
Sorun: Vokal kordların 2 cm altında trakeada 3-4 mm’ye kadar daralmaya neden olan komplex stenoz
Tedavi: Genel anestezi altında Rezektör Balon ile trakeada tam dezobstrüksiyon sonrası Stenotik silikon stent yerleştirilmesi